Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Členské příspěvky na rok 2016[31.1.2016 12:26]

Rádi bychom Vás požádali o uhrazení členského příspěvku na rok 2016 ve výši 1000 Kč, který schválila dne 7. 12. 2015 středisková rada. Oproti minulým letům došlo k nárůstu částky z důvodů placení vyššího nájmu v nově získané budově bývalého zahradnictví (ulice Nad Berounkou 1), kam po kompletních opravách přesuneme svojí činnost. Budeme moci využívat i zahradu. Nyní se čeká na dohodu mezi magistrátem a Státním pozemkovým úřadem a povolení k opravám v budově.

Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska. Je z nich hrazena běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v klubovně), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu, opravy a údržba. Z vybraných 1000 Kč odvádíme 340 Kč na vyšší organizační jednotky (okres a ústředí Junáka). Z této odevzdané částky je hrazeno například pojištění dětí na akcích, poplatek za skautské časopisy, které dětem budou chodit domů. Proto prosím při změně adresy v průběhu roku kontaktujte co nejdříve oddílové vedoucí, ať můžou provést změnu v registru. Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat - dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.

Členské příspěvky prosím uhraďte do 31. ledna 2016:
  • Částka k úhradě – 1000 Kč
  • na účet střediska: 0126549349/0800 u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci RČ dítěte (bez lomítka – tj. prvních šest číslic) – při platbě za více dětí si jedno RČ vyberte.
  • pro rychlejší identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte či přezdívku!
  • v hotovosti nelze platit!


V případě finančních problémů (hlavně u rodin s více dětmi) lze po domluvě provést platbu členských příspěvků v několika splátkách v průběhu roku nebo lze příspěvek po dohodě snížit (vše řešte telefonicky nebo mailem s Jírou – Jiřím Procházkou).

Termín tábora: od pátku 1. července do neděle 17. července 2016

Děkujeme za Vaši podporu, důvěru a spolupráci.
S pozdravem

Jiří Procházka - Jíra vedoucí střediska

Kontakt: 739 240 406 e-mail: jir.prochazka@gmail.com