Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Členské příspěvky na rok 2017[7.2.2017 20:34]

Rádi bychom Vás požádali o uhrazení členského příspěvku na rok 2017 ve výši 1000 Kč, který
schválila dne 8. 1. 2017 středisková rada. Již v loňském roce došlo k nárůstu částky z důvodů placení vyššího nájmu v nově získané budově bývalého zahradnictví (ulice Nad Berounkou 1), kam po
kompletních opravách přesuneme svojí činnost. Budeme moc využívat i zahradu. V tomto roce by již
měl být dokončen formální převod budovy do správy MČ16 a my budeme konečně moci začít pracovat na rekonstrukci.

Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska. Je z nich hrazena běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v klubovně), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu, opravy a údržba. Z vybraných 1000 Kč odvádíme 385 Kč na vyšší organizační jednotky (okres a ústředí Junáka). Z této odevzdané částky je hrazeno například pojištění dětí na akcích, poplatek za skautské časopisy, které dětem budou chodit domů. Proto prosím při změně adresy v průběhu roku kontaktujte co nejdříve oddílové vedoucí, ať můžou provést změnu v registru. Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat - dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.

Členské příspěvky prosím uhraďte do 31. ledna 2017:
  • Částka k úhradě - 1000 Kč

  • na účet střediska: 0126549349/0800 u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci RČ dítěte (bez lomítka – tj. prvních šest číslic) – při platbě za více dětí si jedno RČ vyberte.

  • pro rychlejší identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte či přezdívku.

  • v hotovosti nelze platit.

Pro rodiče s více dětmi lze po domluvě provést platbu členských příspěvků v několika splátkách v průběhu roku nebo lze příspěvek po dohodě snížit (vše řešte telefonicky nebo mailem s Jírou – Jiřím Procházkou).

Předběžný termín tábora: od pátku 7. července do neděle 23. července 2017

Děkujeme za Vaši podporu, důvěru a spolupráci.

S pozdravem
Jiří Procházka - Jíra
vedoucí střediska