Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Členské příspěvky na rok 2018 a další info[18.12.2017 22:52]

Rádi bychom Vás požádali o uhrazení členského příspěvku na rok 2018 ve výši 1000 Kč, který schválila dne 12. 11. 2017 středisková rada. Již v předloňském roce došlo k nárůstu částky z důvodů placení vyššího nájmu v nově získané budově bývalého zahradnictví (ulice Nad Berounkou 1), kam po kompletních opravách přesuneme svojí činnost. Budeme moc využívat i zahradu. Začátkem roku 2018 by již měl být dokončen několikaletý privatizační proces na převod budovy do správy MČ16 a my budeme konečně moci začít pracovat na rekonstrukci budovy a rekultivaci zahrady. Starosta Hanzlík se velmi zasloužil o to, že je privatizace budovy v této fázi, zde je jeho poslední vyjádření:
V pravidlech MF ČR je, že v rámci privatizace se musí nejdříve zaplatit a pak se teprve podepisuje kupní smlouva. Věřím, že se do konce roku 2017 podaří podepsat Dohoda na MF a odeslat kupní částka z účtu MČ. Následně ,,jenom“ zbývá podepsat kupní smlouvu a fakticky předat majetek na MČ. Příští rok je náš, cílový.


Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska. Je z nich hrazena běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v klubovně), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu, opravy a údržba. Z vybraných 1000 Kč odvádíme 385 Kč na vyšší organizační jednotky (okres a ústředí Junáka). Z této odevzdané částky je hrazeno například pojištění dětí na akcích, poplatek za skautské časopisy, které dětem budou chodit domů. Proto prosím při změně adresy v průběhu roku kontaktujte co nejdříve oddílové vedoucí, ať můžou provést změnu v registru. Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat ‑ dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.

Tento rok jsme přichystali novinku, že pokud jsou ve středisku tři a více sourozenců – tak za třetího a každého dalšího je možné zaplatit pouze 500 Kč.

Členské příspěvky prosím uhraďte do 20. ledna 2018:
Částka k úhradě – 1000 Kč
na účet střediska
: 0126549349/0800 u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci RČ dítěte (bez lomítka – tj. prvních šest číslic) – při platbě za více dětí si jedno RČ vyberte.
pro rychlejší identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte či přezdívku!
v hotovosti nelze platit!

Pro rodiče s více dětmi lze po domluvě provést platbu členských příspěvků v několika splátkách v průběhu roku nebo lze příspěvek po dohodě snížit (vše řešte telefonicky nebo mailem s Jírou – Jiřím Procházkou, kontakt níže).

Předběžný TERMÍN TÁBORA: od pátku 4. července do neděle 22. července 2017

ŽÁDOST O GRANT – zahrada v zahradnictví
K 14.12. 2017 jsem podali žádost o grant na Magistrát hl. m. Prahy, týká se veřejné zeleně – projekt „Založení permakulturní zahrady s odkazem na bývalé zahradnictví u Berounky“. Pokud se nám podaří získat finanční prostředky, budeme moci celou zahradu zrekultivovat, vysadit vzrostlé stromy a vytvořit pro děti pěkné prostředí pro trávení volného času s velkým zázemím.

NABÍDKA LEVNÉ skautské energie
Kdo by se chtěl zapojit do projektu „Skautské energie“ a ušetřit tak za elektřinu a plyn, může se podívat na odkaz níže a v případě zájmu se dotazovat na mail. Testováno na vlastních domácnostech. Navíc tím podpoříte skautskou organizaci. Přestup od stávajícího dodavatele snadný, vyřídí za vás, ceny nejnižší na trhu. Více https://www.skautskaenergie.cz/pribeh-skautske-energie/

V případě zájmu kontaktujte Evu Procházkovou: eva.prochazkova.topik@gmail.com.

Děkujeme za Vaši podporu, důvěru a spolupráci.

S pozdravem
Jiří Procházka - Jíra
vedoucí střediska
+420 605 858 077
jir.prochazka@gmail.com