Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Členské příspěvky na rok 2019, informace o klubovně a zahradě v "Zahradnictví"[7.1.2019 21:07]

Rádi bychom Vás požádali o uhrazení členského příspěvku na rok 2019 ve výši 1000 Kč, který schválila dne 10. 12. 2018 středisková rada. Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska. Je z nich hrazena běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v klubovně), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu, opravy a údržba. Z vybraných 1000 Kč odvádíme 385 Kč na vyšší organizační jednotky (okres a ústředí Junáka). Z této odevzdané částky je hrazeno například pojištění dětí na akcích, poplatek za skautské časopisy, které dětem budou chodit domů. Proto prosím při změně adresy v průběhu roku kontaktujte co nejdříve oddílové vedoucí, ať můžou provést změnu v registru. V letošním roce část členských příspěvků pokryje i náklady spojené s opravami a rekonstrukcí budovy bývalého zahradnictví (ulice Nad Berounkou), kam se v průběhu jarních měsíců již konečně přestěhujeme (podrobněji dále).


Placení členských příspěvků pro tři a více sourozenců – za třetího a každého dalšího je možné zaplatit pouze 500 Kč.

Členské příspěvky prosím uhraďte do 20. ledna 2019.

Částka k úhradě – 1000 Kč

na účet střediska: 0126549349/0800 u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci RČ dítěte (bez lomítka – tj. prvních šest číslic) – při platbě za více dětí si jedno RČ vyberte.

pro rychlejší identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte či přezdívku!

v hotovosti nelze platit!

Pro rodiče s více dětmi lze po domluvě provést platbu členských příspěvků v několika splátkách v průběhu roku nebo lze příspěvek po dohodě snížit (vše řešte telefonicky nebo mailem s Jírou – Jiřím Procházkou, +420 605 858 077).

TERMÍN TÁBORA: od čtvrtka 4. července do neděle 21. července 2019 (Benjamínci 8.-12.7.)


Nové skautské klubovny v budově bývalého zahradnictví (ulice Nad Berounkou)

Od dubna 2018 probíhají rozsáhlé opravy a rekonstrukce budovy bývalého zahradnictví, kam bychom se během jarních měsíců měli definitivně přestěhovat (oddíly budou dle dohody rozděleny do jednotlivých místností, celkem jsou k dispozici tři). Klubovny u Koruny budou zrušeny. Práce v bývalém zahradnictví jsou velmi rozsáhlé, budova byla značně zpustošena a v havarijním stavu po několika letech, kdy jí nikdo neobýval a nebyla vytápěna. Bylo potřeba budovu vyklidit a odvézt nepořádek, suť, vyměnit okna (zatím pouze horní patro), elektroinstalaci, rozvody vody, topení, podlahy, strop pod střechou, vyzdění nových příček atd. seznam prací je dlouhý. Veškeré práce probíhají svépomocí a ve volném čase vedoucích a přátel skautského střediska.

V první etapě máme finance pouze na horní patro (cca 350 000 Kč, které jsme získali z darů a vlastních prostředků střediska). V druhé etapě bychom chtěli zrekonstruovat přízemí, kde bude velká společná místnost i s malým kuchyňským koutem, následovat bude oprava střechy, výměna oken v přízemí a zateplení + fasáda. Na tuto etapu zatím sháníme peníze přes vyhlašované granty MHMP, MŠMT apod. a hledáme další dárce :)


Založení zahrady v prostorách bývalého zahradnictví

Na jaře 2018 jsme získali grant ve výši 119 tisíc Kč z Magistrát hl. m. Prahy, projekt veřejná zeleň na „Založení permakulturní zahrady s odkazem na bývalé zahradnictví u Berounky“. V průběhu roku 2019 budeme celou zahradu rekultivovat, vysadíme vzrostlé stromy, keře, byliny. Vznikne tak pro děti pěkné prostředí pro trávení volného času. Na konci roku 2018 zde bagr zlikvidoval staré skleníky, srovnal terén a vyhloubil první jámy pro vzrostlé stromy.


NABÍDKA LEVNÉ skautské energie

Kdo by se chtěl zapojit do projektu „Skautské energie“ a ušetřit tak za elektřinu a plyn, může se podívat na odkaz níže a v případě zájmu se dotazovat na mail. Testováno na vlastních domácnostech. Navíc tím podpoříte skautskou organizaci. Přestup od stávajícího dodavatele snadný, vyřídí za vás, ceny nejnižší na trhu. Více https://www.skautskaenergie.cz/pribeh-skautske-energie/

V případě zájmu kontaktujte Evu Procházkovou: eva.prochazkova.topik@gmail.com.

Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit (nyní hlavně podpora při opravách a rekonstrukci budovy bývalého zahradnictví, kam se brzy přestěhujeme), neváhejte nás kontaktovat - dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů. Děkujeme všem, kdo již přispěli.

Děkujeme za Vaši podporu, důvěru a spolupráci.

S pozdravem
Jiří Procházka - Jíra vedoucí střediska