Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Vítejte ![2.2.1971 00:48]

Vítejte na stránkách Junáckého střediska 5. květen Radotín. Jsme součástí Junáka - svazu skautů a skautek ČR (www.skaut.cz). Junák je největší výchovné hnutí v České republice, jehož cílem je všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.Naše středisko sídlí na Praze 16 v Radotíně, mámě dvě klubovny u Kulturního střediska „U Koruny“ (mapka). Děti se scházejí pravidelně jednou týdně na oddílových schůzkách. Během roku jezdíme na jednodenní či víkendové výpravy, v létě na třítýdenní tábor.Oddíly jsou rozčleněny podle věku na:

  • Světlušky (dívky 6-11 let)

  • Vlčata (chlapci 6-11 let)

  • Skautky (dívky 11-15 let)

  • Skauty (chlapci 11-15 let)

  • Rovery - mladí lidé nad 15 let

  • Oldskauty – odrostlí roveři zpravidla ve věku nad 21 let


Na schůzkách a výpravách se snažíme rozvíjet zábavnou formou fyzické i duševní vlastnosti dětí, snažíme se v dětech prohloubit vztah k přírodě, sociální cítění a rozvíjet kulturního ducha. Pro děti je skaut příležitost k tomu najít si dobré kamarády a přátele na celý život, vyzkoušet si spoustu netradičních věcí, naučit se týmové spolupráci, postarat se sám o sebe a nést svůj díl odpovědnosti za své chování.

Oldskauti a roveři pomáhají zajišťovat fungování střediska a podílejí se na vedení dětí. Organizují charitativní akce pro veřejnost během roku (např. „Postavme školu v Africe“, Květinový den). Spolupracují s MČ Prahou 16 na pořádání Dětského dne v Radotíně. Jezdí samostatně na výlety, výpravy či expedice po ČR i do zahraničí.