Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Přihláška TÁBOR 2010[22.3.2010 10:13]

prihlaska na tabor2010


LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR Hlaváčkův mlýn 2010


Termín konání tábora je: 1. - 21. července 2010


Společný letní tábor našeho střediska se bude konat tradičně na louce u Hlaváčkova mlýna v údolí Úterského potoka severozápadně od Plzně nedaleko Konstantinových lázní. Úterský potok je chráněn jako přírodní park, příroda je zde nedotčena a její krásy si můžeme vychutnávat plnými doušky celé tři týdny. V okolí je několik nádherných zřícenin (především Gutštejn).


Děti čeká pestrý program, napínavá celotáborová etapová hra, oddílový program, hry, soutěže, sportování, koupání a spoustu další legrace. Na táboře také zkoušíme svojí zručnost na lanových lávkách a prolézačkách, při vaření, prací se dřevem, stavění ohniště atd. Děti se dozví spoustu zajímavých informací a vyzkouší si nové věci na zájmových klubech jako sebeobrana, chemické pokusy, poznávání přírody, zdravověda, divadlo, hudebka a další. Nemůžeme opomenout ani večery strávené u táborových ohňů, zábavné večery v teepe či v indiánské sauně. To je jen malý výčet toho, co máme letos pro děti připravené.


Účastnický poplatek činí pro letošní rok 3.500,- Kč.


Poplatek za tábor prosíme uhraďte na účet střediska:


- 126549349/0800 (u České spořitelny, a.s., Praha – Radotín)


Variabilní symbol:


- rodné čísla dítěte bez lomítka (tj. prvních šest číslic), jinak nejsme schopni platbu identifikovat! Do vzkazu pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte.


PŘIHLÁŠKU NA TÁBOR PROSÍM ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO 30. DUBNA 2010 !


POPLATEK ZA TÁBOR PROSÍME UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 31. KVĚTNA 2010 !