Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Členské příspěvky 2011[8.11.2010 01:18]

Středisková rada stanovila na svém jednání 7. listopadu výši členských příspěvků pro rok 2011 pro děti, rovery a vedoucí na 600 Kč.

Jako poslední termín řádného zaplacení 20. ledna 2011.

 Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska, jelikož je můžeme použít na úhradu nákladů, které nelze z účelově vázaných dotací a grantů zaplatit. Výhody registrovaných členů jsou kromě jiného i snížení reálné ceny výletů a akcí na polovinu, některé jsou zcela zdarma.

 Z vybraných 600 Kč odvádíme cca 315 Kč výše na  okres a ústředí, z nich je hrazeno například pojištění dětí na akcích, atd. Zbylých 295 Kč zůstane středisku. V letošním roce je v účastnickém poplatku zahrnuta částka za skautské časopisy, které dětem budou chodit domů. Proto prosím při změně adresy v průběhu roku kontaktujte co nejdříve oddílové vedoucí, ať můžeme provést změnu v registru.

Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat – dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.

 Členské příspěvky prosím uhraďte do 20. ledna 2011:

-                     na účet střediska: 0126549349/0800 u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci RČ dítěte (bez lomítka –tj .prvních šest číslic) – při platbě za více dětí si jedno RČ vyberte.

-                     pro rychlejší identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte!!!

-                     v hotovosti vedoucím do klubovny jen výjimečně!

 Pro rodiče s více dětmi lze po domluvě provést platbu členských příspěvků v několika splátkách v průběhu roku nebo lze příspěvek ze sociálních důvodů snížit.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci,

za všechny vedoucí

 

Jiří Procházka

Vedoucí střediska

e-mail: porek10@volny.cz