Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Vánoční výprava[19.11.2010 08:15]

Opět se nám blíží vánoční svátky a s nimi naše každoroční Skautská výprava. Tento rok se vypravíme opět do Krkonoš, konkrétně na chatu Bumbálku nedaleko Jilemnice. A na co se můžete těšit? Na hry, výlet do okolí (pokud nám bude přát počasí), mlsání cukroví, předávání dárečku kamarádům, zpívání koled .

Termín výpravy: víkend 10.-12. prosince 2010 (odjezd v pátek odpoledne, návrat v neděli večer)

Sraz: nejpozději v 15:00 hod. na vlakovém nádraží v Radotíně (pojedeme vlakem v 15:23 h)

Příjezd: v neděli večer do Radotína na vlakové nádraží v 16:58 hod

Finance: 400 Kč – zaplatit nejpozději do 30. listopadu (budeme obstarávat sedadla s místenkami a je nutné je zakoupit s předstihem; pozdější dokoupení není možné); možnost také platit na střediskový účet 0126549349/0800 – VS = rodné číslo, zpráva pro příjemce = jméno

Místo: Vítkovice, Krkonoše

Doprava: autobusem s místenkami

Ubytování: chata Bumbálka (spaní na postelích, kuchyň, koupelna, topení)

S sebou: spacák, věci na spaní, teplé oblečení na ven (čepici, rukavice…), převlečení do chaty, teplé ponožky, pevné boty, hygienické potřeby, osobní léky, KPZ, šátek, blok a psací potřeby, kartičku zdravotní pojišťovny + očkovací průkaz (obojí stačí kopie), 2x přestupní lístek na pražskou MHD nebo platnou tramvajenku (autobus jede z Černého mostu), pláštěnku, baterku, přezůvky, skautský kroj (na sobotní večer – kdo nemá kroj skautské nebo oddílové tričko) + drobné dárečky pro své kamarády, cukroví, hudební nástroj (kdo má) + 1x anonymní dárek do 40 Kč (nebo ručně dělaný) do vánoční tomboly.

VŠE SBALTE DO KROSNY, informace o půjčení krosny u vedoucích ! JE ZAKÁZÁNO BRÁT SI S SEBOU JAKOUKOLI ELEKTRONIKU (MOBILY, MP3, DISKMANY, APOD. KROMĚ FOŤÁKU) !!!

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO 30. LISTOPADU 2010  zároveň zaplacení účastnického poplatku!


SMSKOU, E-MAILEM NEBO ODEVZDÁNÍM PŘIHLÁŠKY DO KLUBOVNY


(je možno v době schůzek )Michal Baláž (Jester) 728411071

Pokud budete přihlašovat své dítě telefonicky nebo mailem, je potřeba odevzdat tištěnou přihlášku při odjezdu !!!

Souhlasím s tím, aby se moje dcera/syn ………………………………………………………………………datum narození……………………. účastnil(a) Vánoční výpravy na Bumbálce v době od 10. do 12. prosince 2010.

Zdravotní problémy dítěte………………………………………………………………………………

V Praze dne………………..                                                      Podpis…………………………

Kontaktní telefon: ……………………………………………….