Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Sbírka „Postavme školu v Africe“ 10. října 2011[4.10.2011 19:50]

Stejně jako v předešlých letech se skauti z Radotína zúčastní dobročinné sbírky „Postavme školu v Africe“, která
bude probíhat po celé ČR. Více informací o sbírce naleznete na webových stránkách www.skolavafrice.cz
Sraz účastníků: v pondělí 10. října 2011 v 7:00 hodin na vlakovém nádraží v Radotíně
Návrat: v 17:00 hodin ke klubovně
Jednotlivé skupinky se budou dopoledne pohybovat pod dohledem vedoucích v centru Prahy (na pěších zónách), někteří
zůstanou v Radotíně u stánku před Albertem. Po obědě bude probíhat sbírka výhradně v ulicích Radotína.
S   sebou: 2x přestupní jízdenku nebo tramvajenku na MHD, na sebe kroj!, svačinu a pití na celý den.
Na vaši účast se těší Anička (Anna Čechová) mobil: 728 188 568
Mravenec (Tomáš Weiss) mobil: 774 901 154