Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Střediskové akce na 1. pololetí 2012/2013[2.9.2012 21:59]

Africké tvoření = 30. září

Postavme školu v Africe, dobročinná sbírka = 2. října

Drakiáda = 6. října

Podzimní středisková výprava = 2. - 4. listopadu

Vánoční výprava = 7. - 9. prosince

Betlémské světlo = 22. prosince

Zimní přechod Brd = 26. ledna