Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Střediskové akce na 2. pololetí 2012/2013[7.1.2013 00:00]

Jarní středisková výprava = 5. - 7. dubna

Květinový den, dobročinná sbírka proti rakovině = středa 15. května

Předtáborové odpoledne = neděle 16. června

Tábor v údolí Úterského potoka VII. = 29. června - 14. července