Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Členské příspěvky na rok 2013[6.1.2013 13:37]

Částka: 650,- Kč

Termín k zaplacení: 25. ledna 2013

Účet střediska: 0126549349/0800 u České spořitelny

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla dítěte (u sourozenců jednoho z nich)

Zpráva pro příjemce: jméno nebo přezdívka dítěte

-----

Celý dopis vůdce střediska:

Středisková rada stanovila na svém jednání 5. ledna 2013 výši členských příspěvků pro rok 2013 pro děti, rovery a vedoucí na 650 Kč. Jako poslední termín k zaplacení určila 25. ledna 2013.

Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska, jelikož je můžeme použít na úhradu nákladů, které nelze zaplatit z účelově vázaných dotací a grantů.

Z vybraných 650 Kč odvádíme polovinu na okres a ústředí. Z těchto prostředků je hrazeno například pojištění dětí na akcích. V členském příspěvku je zahrnuta i částka za skautské časopisy, které dětem budou chodit domů. Proto prosím při změně adresy v průběhu roku informujte co nejdříve oddílové vedoucí, aby mohli provést změnu v registru členů.

Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat. Dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.

Členské příspěvky prosím uhraďte do 25. ledna 2013:

  • na účet střediska 0126549349/0800 u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci RČ dítěte (bez lomítka, tj. prvních 6 číslic), při platbě za více dětí si jedno RČ vyberte

  • pro rychlejší identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte či přezdívku !!!

  • v hotovosti neplaťte !!!


Pro rodiče s více dětmi lze po domluvě provést platbu členských příspěvků v několika splátkách v průběhu roku nebo lze příspěvek ze sociálních důvodů snížit - vše řešte telefonickou domluvou (viz kontakt níže).

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci

S pozdravem

Jiří Procházka
vůdce střediska

Kontakt:  739 240 406
jir (tečka) prochazka (zavináč) gmail (tečka) com