Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Členské příspěvky 2014[15.1.2014 22:49]

Středisková rada stanovila na svém jednání 12. ledna 2014 členské příspěvky pro tento rok.

Částka: 650,- Kč

Termín zaplacení: 25. ledna 2014

Účet střediska: 0126549349/0800

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla dítěte (u sourozenců jednoho z nich)

Zpráva pro příjemce: jméno nebo přezdívka dítěte

K čemu jsou příspěvky využívány: Z vybraných 650,- Kč odvádíme přibližně polovinu výše na okres a ústředí. Z těchto prostředků je hrazeno například pojištění dětí na akcích nebo skautské časopisy, které dětem 5x ročně chodí domů. Zbytek peněz zůstává středisku, pro které představuje cenný a potřebný zdroj příjmů pro jeho chod, jelikož je tyto peníze možné použít na úhradu nákladů, které nelze zaplatit z účelově vázaných dotací a grantů.

Pokud u Vás proběhly nějaké změny, např. v adrese, která je důležitá pro doručování časopisů, a ještě jste je neoznámili oddílovým vedoucím, informujte je o nich co nejdříve, aby mohli provést změnu v registru.

Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat – dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.


Jiří Procházka - vůdce střediska


jir.prochazka@gmail.com, 739 240 406