Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Tábor Konstantinovy Lázně 2014[6.4.2014 16:37]

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Odevzdání přihlášky: do 30. května

Zaplacení účastnického poplatku: do 13. června

Informační schůzka s rodiči: čtvrtek 12. června, 19:00

Odevzdávání batožin: pátek 20. června, 16:00 - 20:00

Odjezd na tábor: sobota 28. června, 9:15

Návrat z tábora: pondělí 14. července, 17:21

-

ODJEZD A PŘÍJEZD NA TÁBOR A ZPĚT

Sraz: v sobotu 28. 6. v 9:15 na nádraží v Radotíně

S sebou: na sebe skautský kroj a boty ve kterých ujde 5 km do tábora, pití a svačina v malém batůžku

Odevzdat na srazu: osobní léky (podepsané), prohlášení o bezinfekčnosti + souhlas rodičů pro zdravotnická zařízení, zpráva pro zdravotníka + kopie kartičky pojištěnce, kopie očkovacího průkazu

Návrat z tábora: v pondělí 14. 7. v 17:21 na nádraží v Radotíně

-

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ

jméno či přezdívka dítěte
středisko 5. květen Radotín
pošta Bezdružice
349 53 Bezdružice

-

KONTAKTY

Pořadatel tábora: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 5. květen Radotín,
Sobětická 1627/9, 153 00 Praha - Radotín, IČO 41188268, evid. č. 115576

Vůdce tábora: Ondřej Kunt (Kop) - O.Kunt@seznam.cz, 608 725 962

-

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Termín tábora: 28. června - 14. července

Místo konání: údolí Úterského potoka, 5 km od Konstantinových Lázní

-

PŘIHLÁŠKA A ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Přihláška: vytištěná dostupná v klubovně na schůzkách

Odevzdání přihlášky: do 30. května do klubovny

Cena tábora: 3 100,- Kč

Platba účastnického poplatku: do 13. června na účet střediska

Číslo účtu: 126549349/0800

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla (u sourozenců jednoho z nich)

Vzkaz pro příjemce: jméno či přezdívka dítěte (pro rychlejší orientaci)

-

Podrobné informace a přihlášky jsou dostupné v tištěné podobě v klubovně.

-