Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Registrace a členské příspěvky 2015[26.1.2015 21:12]

Částka: 700,- Kč

Účet střediska: 0126549349/0800

Variabilní symbol: RČ dítěte (bez lomítka, tj. prvních šest číslic), u sourozenců vyberte jedno číslo

Zpráva pro příjemce: jméno nebo přezdívka dítěte

Termín zaplacení: 15. února 2015

Výše členských příspěvků na rok 2015 pro děti, rovery a vedoucí byla stanovena na 700,- Kč. Jako poslední termín k zaplacení byl stanoven 15. únor 2015.

Co se s penězi děje: Z vybraných 700,- Kč odvádíme přibližně polovinu výše na okres a ústředí. Z těchto prostředků je hrazeno např. pojištění dětí na akcích nebo skautské časopisy, které dětem chodí 5x ročně domů. Zbytek peněz zůstává středisku, pro které představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro jeho chod, jelikož se mohou použít na úhradu nákladů, které nelze zaplatit z účelově vázaných dotací a grantů.

Pokud u Vás proběhly nějaké změny (např. v adrese, která je důležitá pro doručování časopisů) a ještě jste je neoznámili oddílovým vedoucím, informujte je o nich co nejdříve, aby mohli provést změnu v registru.

Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat. Dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.

Informace k platbě: Členské příspěvky prosím uhraďte do 15. února 2015 na účet střediska 0126549349/0800 u České spořitelny. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (bez lomítka, tj. prvních šest číslic), abychom mohli platbu identifikovat. U sourozenců zadejte číslo jednoho z nich. Pro rychlejší orientaci uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte či jeho přezdívku. V hotovosti neplaťte.

Rodiče s více dětmi nebo sociálně slabší rodiny mohou žádat o rozložení platby příspěvků do několika splátek. Nutné domluvit na uvedených kontaktech.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

S pozdravem

Jiří Procházka (Jíra), vedoucí střediska
jir.prochazka(zavináč)gmail.com , 739 240 406