Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Činnost pozastavena[10.3.2020 12:44]

Na základě rozhodnutí starosty Junáka je s platností od 11. března 2020 do odvolání pozastavena všechna běžná skautská činnost (družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody).

Z tohoto důvodu se tedy kromě schůzek ruší i jarní středisková výprava.

Podrobnější informace naleznete od 10. března 18.00 na Skautské křižovatce.

Členské příspěvky na rok 2020, informace o rekonstrukci budovy "Zahradnictví"[18.1.2020 13:06]

Rádi bychom Vás požádali o uhrazení členského příspěvku na rok 2020 ve výši 1000 Kč, který schválila dne 4.1. 2020 středisková rada. Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska. Je z nich hrazena běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v klubovně), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu, opravy a údržba. Z vybraných 1000 Kč odvádíme 385 Kč na vyšší organizační jednotky (okres a ústředí Junáka). Z této odevzdané částky je hrazeno například pojištění dětí na akcích, poplatek za skautské časopisy, které dětem budou chodit domů. Proto prosím při změně adresy v průběhu roku kontaktujte co nejdříve oddílové vedoucí, ať můžou provést změnu v registru. V letošním roce opět část členských příspěvků pokryje i náklady spojené s opravami a rekonstrukcí budovy (viz níže).

Placení členských příspěvků pro tři a více sourozenců – za třetího a každého dalšího je možné zaplatit pouze 500 Kč.

Členské příspěvky prosím uhraďte do 25. ledna 2020.
 • Částka k úhradě – 1000 Kč
 • na účet střediska: 0126549349/0800 u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci RČ dítěte (bez lomítka – tj. prvních šest číslic) – při platbě za více dětí si jedno RČ vyberte.
 • pro rychlejší identifikaci platby prosím uveďte do zprávy propříjemce jméno dítěte či přezdívku
 • v hotovosti nelze platit!
Pro rodiče s více dětmi lze po domluvě provést platbu členských příspěvků v několika splátkách v průběhu roku nebo lze příspěvek po dohodě snížit (vše řešte telefonicky nebo mailem s Jírou – Jiřím Procházkou, kontakt níže).

TERMÍN TÁBORA: od čtvrtka 2. července do neděle 19. července 2020 (Benjamínci 6.-10. 7.)

Rekonstrukce budovy
Od září 2019 již fungujeme v nových klubovnách v ulici Nad Berounkou 1. Místu stále přezdíváme „Zahradnictví“, dříve zde bývalo. V roce 2019 se podařilo v horním patře zateplení stropu, nové stěny, omítka, výmalba, podlahy, koupelna, sprcha záchody, nové topení, nové odpady, elektřina atd. V dolním patře proběhla výměna oken, nové stěny, omítky, pokládka podlahového topení, rozvody elektřiny a odpadů, zateplení podlahy … (jen stručný výčet).

Financování probíhá převážně z grantu MŠMT 670 000 Kč, 50 000 Kč grant Magistrátu hl. m. Prahy. Ostatní finance jsou dary od fyzických osob. Všem velmi děkujeme za podporu.

Založení zahrady v prostorách bývalého zahradnictví
Na jaře 2018 jsme získali grant ve výši 119 tisíc Kč z Magistrát hl. m. Prahy, projekt veřejná zeleň na „Založení permakulturní zahrady s odkazem na bývalé zahradnictví u Berounky“. V průběhu roku 2019 se podařilo vysadit 5 vzrostlých stromů vysokokmenů (2 x jabloň, třešeň, švestka, lípa), živý plot z habrů, jedlý živý plot (maliny, ostružiny, mišpule, dříny, arónie, muchovníky). Dále se na zahradě vyskytuje jinan dvoulaločný, rybízy, borůvky, komule, líska, bezinka, místo pro květnatou louku, bylinky. Vznikl zde také krásný kruhový mlatový povrch s ohništěm, který bude jistě hojně využíván nejen na vaření v přírodě a pečení buřtů. Velmi děkujeme všem rodičům a přátelům za pomoc na brigádách. Bez vaší pomoci bychom to nezvládli.

Nabídka levné skautské energie
Na níže uvedených stránkách v sekci „Jak se zapojit?“ stačí vyplnit formulář a přijde vám žádost… není potřeba řešit přes skauty, může se zapojit kdokoliv.
https://www.skautskaenergie.cz/

Slavíme 30. narozeniny
Rok 2020 je pro nás velmi významný, slavíme 30 let od znovuobnovení skautského střediska. Jak je zaznamenáno v kronikách z prosince 1989, již 9. prosince se sešli skautští vedoucí a obnovovali skautskou činnost v Radotíně.

Podpora naší činnosti
Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit (nyní hlavně podpora při opravách a rekonstrukci budovy bývalého zahradnictví (rádi bychom opravili střechu, fasádu, vytvořili kuchyňský koutek, vybavení přízemí k posezení a hraní pro děti, přednášky pro veřejnost) neváhejte nás kontaktovat - dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů. Děkujeme všem, kdo již přispěli.

Děkujeme za Vaši podporu, důvěru a spolupráci.
S pozdravem
Jiří Procházka - Jíra
vedoucí střediska
+420 703 186 291
Email: jir.prochazka@gmail.com

Členské příspěvky na rok 2019, informace o klubovně a zahradě v "Zahradnictví"[7.1.2019 21:07]

Rádi bychom Vás požádali o uhrazení členského příspěvku na rok 2019 ve výši 1000 Kč, který schválila dne 10. 12. 2018 středisková rada. Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska. Je z nich hrazena běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v klubovně), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu, opravy a údržba. Z vybraných 1000 Kč odvádíme 385 Kč na vyšší organizační jednotky (okres a ústředí Junáka). Z této odevzdané částky je hrazeno například pojištění dětí na akcích, poplatek za skautské časopisy, které dětem budou chodit domů. Proto prosím při změně adresy v průběhu roku kontaktujte co nejdříve oddílové vedoucí, ať můžou provést změnu v registru. V letošním roce část členských příspěvků pokryje i náklady spojené s opravami a rekonstrukcí budovy bývalého zahradnictví (ulice Nad Berounkou), kam se v průběhu jarních měsíců již konečně přestěhujeme (podrobněji dále).

Pokračování »

Členské příspěvky na rok 2018 a další info[18.12.2017 22:52]

Rádi bychom Vás požádali o uhrazení členského příspěvku na rok 2018 ve výši 1000 Kč, který schválila dne 12. 11. 2017 středisková rada. Již v předloňském roce došlo k nárůstu částky z důvodů placení vyššího nájmu v nově získané budově bývalého zahradnictví (ulice Nad Berounkou 1), kam po kompletních opravách přesuneme svojí činnost. Budeme moc využívat i zahradu. Začátkem roku 2018 by již měl být dokončen několikaletý privatizační proces na převod budovy do správy MČ16 a my budeme konečně moci začít pracovat na rekonstrukci budovy a rekultivaci zahrady. Starosta Hanzlík se velmi zasloužil o to, že je privatizace budovy v této fázi, zde je jeho poslední vyjádření:
V pravidlech MF ČR je, že v rámci privatizace se musí nejdříve zaplatit a pak se teprve podepisuje kupní smlouva. Věřím, že se do konce roku 2017 podaří podepsat Dohoda na MF a odeslat kupní částka z účtu MČ. Následně ,,jenom“ zbývá podepsat kupní smlouvu a fakticky předat majetek na MČ. Příští rok je náš, cílový.

Pokračování »

Členské příspěvky na rok 2017[7.2.2017 20:34]

Rádi bychom Vás požádali o uhrazení členského příspěvku na rok 2017 ve výši 1000 Kč, který
schválila dne 8. 1. 2017 středisková rada. Již v loňském roce došlo k nárůstu částky z důvodů placení vyššího nájmu v nově získané budově bývalého zahradnictví (ulice Nad Berounkou 1), kam po
kompletních opravách přesuneme svojí činnost. Budeme moc využívat i zahradu. V tomto roce by již
měl být dokončen formální převod budovy do správy MČ16 a my budeme konečně moci začít pracovat na rekonstrukci.

Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska. Je z nich hrazena běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v klubovně), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu, opravy a údržba. Z vybraných 1000 Kč odvádíme 385 Kč na vyšší organizační jednotky (okres a ústředí Junáka). Z této odevzdané částky je hrazeno například pojištění dětí na akcích, poplatek za skautské časopisy, které dětem budou chodit domů. Proto prosím při změně adresy v průběhu roku kontaktujte co nejdříve oddílové vedoucí, ať můžou provést změnu v registru. Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat - dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.

Členské příspěvky prosím uhraďte do 31. ledna 2017:
 • Částka k úhradě - 1000 Kč

 • na účet střediska: 0126549349/0800 u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci RČ dítěte (bez lomítka – tj. prvních šest číslic) – při platbě za více dětí si jedno RČ vyberte.

 • pro rychlejší identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte či přezdívku.

 • v hotovosti nelze platit.

Pro rodiče s více dětmi lze po domluvě provést platbu členských příspěvků v několika splátkách v průběhu roku nebo lze příspěvek po dohodě snížit (vše řešte telefonicky nebo mailem s Jírou – Jiřím Procházkou).

Předběžný termín tábora: od pátku 7. července do neděle 23. července 2017

Děkujeme za Vaši podporu, důvěru a spolupráci.

S pozdravem
Jiří Procházka - Jíra
vedoucí střediska

Členské příspěvky na rok 2016[31.1.2016 12:26]

Rádi bychom Vás požádali o uhrazení členského příspěvku na rok 2016 ve výši 1000 Kč, který schválila dne 7. 12. 2015 středisková rada. Oproti minulým letům došlo k nárůstu částky z důvodů placení vyššího nájmu v nově získané budově bývalého zahradnictví (ulice Nad Berounkou 1), kam po kompletních opravách přesuneme svojí činnost. Budeme moci využívat i zahradu. Nyní se čeká na dohodu mezi magistrátem a Státním pozemkovým úřadem a povolení k opravám v budově.
Pokračování »

Střediskové akce ve šk. roce 2015/16[31.8.2015 20:12]

18. října = Setkání s dětmi a rodiči v naší nové klubovně

6. - 8. listopadu = Podzimní středisková výprava

11. - 13. prosince = Vánoční výprava

23. prosince = Betlémské světlo

23. ledna = Zimní přechod Brd

březen/duben = Jarní středisková výprava

8. května = High 5 - okresní sportovní odpoledne

červenec/srpen = Tábor

19. Květinový den: 13. 5. 2015[3.5.2015 19:47]

Fotky z akce naleznete ZDE.


Pokračování »

Registrace a členské příspěvky 2015[26.1.2015 21:12]

Částka: 700,- Kč

Účet střediska: 0126549349/0800

Variabilní symbol: RČ dítěte (bez lomítka, tj. prvních šest číslic), u sourozenců vyberte jedno číslo

Zpráva pro příjemce: jméno nebo přezdívka dítěte

Termín zaplacení: 15. února 2015

Pokračování »

Betlémské světlo 2014[22.12.2014 19:37]

Fotky: http://skaut76.rajce.idnes.cz/2014-12-23_Betlemske_svetlo/

Pokračování »

Podzimní výprava do Hradce Králové a okolí[6.10.2014 13:13]

Fotky: http://skaut76.rajce.idnes.cz/2014-10-19_Podzimni_vyprava_do_Hradce_Kralove/Pokračování »

Střediskové akce ve školním roce 2014/15[29.8.2014 17:39]

Výpravy a akce celého skautského střediska v Radotíně (informace o akcích jednotlivých oddílů získáte na oddílových stránkách, schůzkách nebo u oddílových vedoucích):

Postavme školu v Africe, sbírka na stavbu škol v Etiopii = 6. - 12. října (naše středisko se sbírky zúčastní jeden pracovní den)

Podzimní středisková výprava = 17. - 19. listopadu

Vánoční výprava = 5. - 7. prosince

Zimní přechod Brd = 24. ledna

Jarní středisková výprava = 20. - 22. března

High five, sportovní odpoledne skautského okresu Praha 5 = 8. května

19. Květinový den = 13. května

Tábor = 2. - 19. července

Zprávy z tábora[29.6.2014 22:33]

Včera odpoledne jsme v pořádku dorazili do téměř dokonalého tábora, který postavili roveři a oldskauti během minulého týdne. Chyběly jen drobnosti, o které se už postaraly jednotlivé oddíly. Hned první večer byl slavnostní zahajovací oheň a po něm následovala první noc pod plátěnou střechou. Dnes při večeři byla zahájena etapová hra - Hobit aneb cesta tam a zase zpátky.

Tábor 2014 - první info[28.1.2014 22:48]

Tábor 2014 proběhne v termínu 28. června - 14. července a i tentokrát bude u Hlaváčkova mlýna v údolí Úterského potoka, nedaleko Konstantinových Lázní.

Podrobné informace budou k dostání v klubovně i zde v dostatečném předstihu.

Ondřej Kunt - Kop
vůdce tábora

Členské příspěvky 2014[15.1.2014 22:49]

Středisková rada stanovila na svém jednání 12. ledna 2014 členské příspěvky pro tento rok.

Částka: 650,- Kč

Termín zaplacení: 25. ledna 2014

Účet střediska: 0126549349/0800

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla dítěte (u sourozenců jednoho z nich)

Zpráva pro příjemce: jméno nebo přezdívka dítěte

K čemu jsou příspěvky využívány: Z vybraných 650,- Kč odvádíme přibližně polovinu výše na okres a ústředí. Z těchto prostředků je hrazeno například pojištění dětí na akcích nebo skautské časopisy, které dětem 5x ročně chodí domů. Zbytek peněz zůstává středisku, pro které představuje cenný a potřebný zdroj příjmů pro jeho chod, jelikož je tyto peníze možné použít na úhradu nákladů, které nelze zaplatit z účelově vázaných dotací a grantů.

Pokud u Vás proběhly nějaké změny, např. v adrese, která je důležitá pro doručování časopisů, a ještě jste je neoznámili oddílovým vedoucím, informujte je o nich co nejdříve, aby mohli provést změnu v registru.

Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat – dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.


Jiří Procházka - vůdce střediska


jir.prochazka@gmail.com, 739 240 406

Výprava za maršálkem ze Strakonic[11.10.2013 21:05]

Fotky:

Pokračování »

Proběhla sbírka Postavme školu v Africe [10.10.2013 12:07]

Naše středisko se již po desáté zapojilo do sbírky Postavme školu v Africe, kterou pořádá Člověk v tísni ve spolupráci se skautem. Díky této sbírce se v Etiopii podařilo postavit již 14 škol s infrastrukturou kolem a my věříme, že i letošní výtěžek poskytne prostor pro další africké školáky.

Na stánku vedle radotínského nádraží jsme kolemjdoucím nabízeli etiopskou kávu, placky a informace o samotné sbírce. Jak to všechno v pondělí vypadalo se můžete podívat na: http://skaut76.rajce.idnes.cz/2013-10-07_Postavme_skolu_v_Africe.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří na nové školy v Africe přispěli, protože díky nim posíláme na účet společnosti Člověk v tísni 9 899 kč a 4 eura.

Pokud se o celém projektu chcete dozvědět více nebo byste měli zájem akci ještě podpořit, podívejte se na stránku: skolavafrice.cz

Drakiáda[2.10.2013 13:11]

Fotky: http://skaut76.rajce.idnes.cz/2013-10-20_Drakiada

Pokračování »

Střediskové akce ve školním roce 2013/2014[2.9.2013 11:52]

Postavme školu v Africe, dobročinná sbírka = pondělí 7. října

Drakiáda = neděle 20. října

Podzimní výprava = 8. - 10. listopadu

Vánoční výprava = 6. - 8. prosince

Betlémské světlo = pondělí 23. prosince

Zimní přechod Brd = 25. ledna

Jarní výprava = 11. - 13. dubna

Okresní sportovní den = 8. května

Květinový den, dobročinná sbírka = květen

Předtáborové setkání rodičů = červen

Tábor = 28. června - 14. července

Schůzky ve školním roce 2013/2014[30.8.2013 11:48]

Nový školní rok je za dveřmi a i dveře naší skautské klubovny se brzy opět otevřou.

Světlušky - dívky 6 až 12 let

 • pondělí 17 - 19 hod

 • Markéta Skřivánková (Skříva) - skrivankova.marketa (zavináč)  seznam.cz


Skautky - dívky 12 až 15 let

 • úterý 17 - 19 hod

 • Pavla Nováková (Pája) - pa.pajullla (zavináč) seznam.cz


Vlčata - kluci 6 až 12 let

 • čtvrtek 17 - 19 hod

 • Ivan Cuker (Klokan) - icuker (zavináč) seznam.cz


Skauti - kluci 12 až 15 let

 • pátek 17 - 19 hod

 • Magdalena Martínková (Madla) - estazyl (zavináč) seznam.cz


Klubovna leží ve dvoře kulturního domu U Koruny v Radotíně (červená vrata s lilií).

Tábor 2013 za námi[15.7.2013 12:48]

Letošní tábor je za námi a nám nezbývá, než se těšit na další školní rok plný schůzek v klubovně a výprav a na jeho konci opět na tábor uprostřed lesů a luk.

Děkujeme všem rodičům, kteří včera pomáhali s vykládkou nákladních aut.

Výběr fotek z letošního tábora:
http://skaut76.rajce.idnes.cz/2013-07-14_Tabor_v_udoli_Uterskeho_potoka

Tábor 2013 - informace před odjezdem[12.6.2013 21:53]

Pokračování »

Povodně[12.6.2013 20:19]

Povodně tu ještě ani nebyli a dobrovolníci už stěhovali knihovnu nebo připravovali prostory pro případné evakuované. V Praze funguje skautský povodňový štáb. Z facebookového profilu pro skauty z Prahy se dočasně stává koordinační místo dobrovolníků při povodních. Aktuální výzvy o potřebě pomoci jsou bleskově obsazovány lidmi hlásícími se do práce.

V následujících dnech vznikají další skautské koordinační týmy v různých místech republiky. Vzniká web PovodnovaPomoc.cz, kde rychle narůstají nejen poptávky pomoci, ale i počty dobrovolníků.

I členové našeho skautského střediska po opadnutí vody několikrát vyrazili do boje proti následkům povodní v Radotíně i mimo něj. Fotodokumentace je dosti mizerná, ale aspoň něco málo je k vidění zde:

http://skaut76.rajce.idnes.cz/2013-06_Povodne/

Některé reakce lidí, které jsme navštívili:

 • Při vyklízení domu: "Co teď?" - "Já nevím co... Ale oni vypadají, že ví, co dělat."

 • Při wapkování zdí a podlah a vymetání špinavé vody, nevěřícně ale potěšeně: “Vidělas je? Oni vypadaj, že je to snad baví…!”

 • Po vyklizení chajdy stojící uprostřed bahenních lázní: “Až to tu oschne a půjde sem nastěhovat zpátky karavan, tak určitě přijďte. Já jsem tu pořád a něco na gril je tu taky vždycky.”

Předtáborové odpoledne[1.6.2013 19:22]

Kdy: neděle 16. 6. 2013

Pokračování »

Táborová kronika 2012[5.5.2013 22:31]

Tábor u Konstantinových Lázní 2012 s táborovou hrou nazvanou "Rytíři Kruhového stolu" je již téměř rok za námi. Pro připomenutí toho všeho, co jsme tehdy prožili, si můžete přečíst táborovou kroniku. Jde o abstraktní popis průběhu celé táborové hry spolu s ilustrativními fotografiemi.

Táborová kronika je v tištěné a vázané podobě k dispozici v klubovně a v digitální podobě je ke stažení ZDE.

Jarní výprava do Tábora[9.3.2013 22:16]

Fotky: http://skaut76.rajce.idnes.cz/2013-04-07_Jarni_vyprava_do_Tabora

Kdy: 5. - 7. 4. 2013

Pokračování »

Střediskové akce na 2. pololetí 2012/2013[7.1.2013 00:00]

Jarní středisková výprava = 5. - 7. dubna

Květinový den, dobročinná sbírka proti rakovině = středa 15. května

Předtáborové odpoledne = neděle 16. června

Tábor v údolí Úterského potoka VII. = 29. června - 14. července

Členské příspěvky na rok 2013[6.1.2013 13:37]

Částka: 650,- Kč

Termín k zaplacení: 25. ledna 2013

Účet střediska: 0126549349/0800 u České spořitelny

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla dítěte (u sourozenců jednoho z nich)

Zpráva pro příjemce: jméno nebo přezdívka dítěte

-----

Celý dopis vůdce střediska:

Pokračování »

Zimní přechod Brd[5.1.2013 22:01]

Fotkyhttp://skaut76.rajce.idnes.cz/2013-01-26_Zimni_prechod_Brd

Kdy: 26. 1. 2013

Pokračování »

Betlémské světlo - pro veřejnost[15.12.2012 20:26]

Chcete si o Vánocích svítit světýlkem až z dalekého Betléma?

Přijďte v sobotu 22. prosince 2012 mezi 12 a 15 hodinou do kostela sv. Petra a Pavla v Radotíně a odneste si domů svůj betlémský plamínek.

Pokud budete mít čas a náladu, můžete se i na chvíli posadit, poslechnout si vánoční koledy u živého betlému a nadechnout se Vánoc.

Těšíme se na Vás

Betlémské světlo - info pro členy[15.12.2012 20:09]

Pokračování »

Vánoční výprava do jižních Čech[25.11.2012 21:59]

Fotky: http://skaut76.rajce.idnes.cz/2012-12-09_Vanocni_vyprava_do_jiznich_Cech/

Kdy: 7. - 9. 12. 2012

Pokračování »

Středisková podzimní výprava do Přelouče[22.10.2012 21:56]

Fotky: http://skaut76.rajce.idnes.cz/2012-11-04_Podzimni_vyprava_do_Prelouce/

Kdy: 2. - 4. 11. 2012

Pokračování »

Drakiáda[4.10.2012 18:10]

Fotky: http://skaut76.rajce.idnes.cz/2012-10-06_Drakiada/

Kdy: 6. 10. 2012

Střediskové akce na 1. pololetí 2012/2013[2.9.2012 21:59]

Africké tvoření = 30. září

Postavme školu v Africe, dobročinná sbírka = 2. října

Drakiáda = 6. října

Podzimní středisková výprava = 2. - 4. listopadu

Vánoční výprava = 7. - 9. prosince

Betlémské světlo = 22. prosince

Zimní přechod Brd = 26. ledna

Aktuální informace z tábora 2012[1.7.2012 12:51]

Pokračování »

Tábor Konstantinovy lázně 2012[17.5.2012 22:14]

Přibyly zde nové dokumenty pro rodiče, stáhněte si je tady:

1) Formulář o zdravotním stavu dítěte

2) Další důležité a inspirativní informace

3) Kompletní přihláška na tábor včetně doporučeného seznamu věcí s sebou

Termín: 30.6-15.7. 2012

Poplatek za tábor prosím uhraďte na účet střediska:

číslo účtu: 126549349/0800 (u České spořitelny, a.s., Praha – Radotín)

variabilní symbol: rodné čísla dítěte bez lomítka (tj. prvních šest číslic), jinak nejsme schopni platbu identifikovat!

vzkaz pro příjemce: jméno dítěte

Účastnický poplatek za tábor: 2.900 Kč
PŘIHLÁŠKU NA TÁBOR PROSÍM ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO 31. KVĚTNA 2012 !

POPLATEK ZA TÁBOR PROSÍM UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 15. ČERVNA 2012 !

Společný letní tábor našeho střediska se bude konat tradičně na louce u Hlaváčkova mlýna v údolí Úterského potoka severozápadně od Plzně nedaleko Konstantinových lázní. Úterský potok je chráněn jako přírodní park, příroda je zde nedotčená a jako stvořená pro strávení letního tábora. V okolí je mimo jiné i několik nádherných zřícenin (například Gutštejn).

Děti čeká pestrý program: napínavá celotáborová etapová hra, oddílový program, zábavné hry, soutěže, sportování, koupání a spousta dalšího. Na táboře je každý den jiný a jedinečný. Na táboře třeba zkoušíme svojí zručnost na lanových lávkách a prolézačkách, při vaření, při práci se dřevem nebo při stavění ohniště. Děti se dozví spoustu zajímavých informací a vyzkouší si nové věci na zájmových klubech. Nemůžeme opomenout ani večery strávené u táborových ohňů, zábavné večery v teepee či v indiánské sauně. Zkrátka, tábor stojí za to!!!

Upoutávky k táborové hře:

Vánoční výprava do Zelené Lhoty 16. – 18.prosince 2011[27.11.2011 17:25]

Pojedeme na víkend do domu dětí a mládeže, který se nachází na Šumavě, v blízkosti Železné Rudy, vesnička se jmenuje Zelená Lhota. Čeká nás spoustu her, slavení Vánoc s kamarády, se kterými se vídáme průběžně přes rok na schůzkách a výpravách J

Sraz: na vlakovém nádraží v Radotíně už ve 14:30

S sebou: boty vhodné na výlety, (budeme na horách, takže počítejte i se sněhem), oblečení do přírody (teplé kalhoty, čepici, svetr, nátělník apod.), oblečení na spaní, spacák, karimatku, hrneček, oblečení do chaty, ponožky (teplé a raději i dost náhradních – kdyby se promočily), spodní prádlo, hygienické potřeby, ručník, pláštěnku, bačkory do chaty, věci potřebné při schůzkách (KPZ, šátek, psací potřeby, uzlovačku, stezku), malý batůžek na krátké výlety, svačinu a pití na cestu vlakem. Drobné dárky pro kamarády, kterým chcete udělat radost. SKAUTSKÝ KROJ!! Vše zabalte do jednoho batohu, od vlaku půjdeme cca 2 km do chaty.

Před odjezdem mějte prosím připraveno k odevzdání: Kartičku zdravotní pojišťovny (nebo její kopii), finance za víkend (350 Kč)

Prosím, nedávejte svému dítěti na výlet žádnou elektroniku. Fotoaparát si tam samozřejmě děti vzít mohou, ale neručíme za to, že se nepoškodí.

Finance: budeme vybírat 350 Kč (v ceně jízdné vlakem, jídlo, ubytování, slavnostní štědrovečerní večeře, vstupy,  elektřina, voda, plyn do kuchyně, popelnice, teplá voda, odvod na úřad – předpokládané náklady na dítě jsou 650 Kč – příspěvek z dotace MHMP Praha na dítě je 300 Kč).

Doporučené kapesné: do 50 Kč

Návrat: 18.prosince, v neděli na vlakové nádraží v Radotíně v 17:00

Případné dotazy Pavla Nováková (Pájka) : 723 216 522, email: pa.pajullla@seznam.cz

Nina Jirsová (Ninka) : 777 681 013, email: jumpikova@seznam.cz

Pokud budete přihlašovat své dítě telefonicky nebo mailem, je potřeba odevzdat tištěnou přihlášku při odjezdu !!

Sbírka „Postavme školu v Africe“ 10. října 2011[4.10.2011 19:50]

Stejně jako v předešlých letech se skauti z Radotína zúčastní dobročinné sbírky „Postavme školu v Africe“, která
bude probíhat po celé ČR. Více informací o sbírce naleznete na webových stránkách www.skolavafrice.cz
Sraz účastníků: v pondělí 10. října 2011 v 7:00 hodin na vlakovém nádraží v Radotíně
Návrat: v 17:00 hodin ke klubovně
Jednotlivé skupinky se budou dopoledne pohybovat pod dohledem vedoucích v centru Prahy (na pěších zónách), někteří
zůstanou v Radotíně u stánku před Albertem. Po obědě bude probíhat sbírka výhradně v ulicích Radotína.
S   sebou: 2x přestupní jízdenku nebo tramvajenku na MHD, na sebe kroj!, svačinu a pití na celý den.
Na vaši účast se těší Anička (Anna Čechová) mobil: 728 188 568
Mravenec (Tomáš Weiss) mobil: 774 901 154

Informace k táboru 2011[26.6.2011 06:31]

Pokračování »

Střediskovka na Častoboř[8.3.2011 00:08]

8.-10. dubna 2011Můžete se těšit na výpravu do krásného zákoutí Vltavy nedaleko Nalžovic. Čeká nás projížďka na lodičkách, výprava do dolu Josef za zlatem, plno her a sportovních aktivit na hřišti hned u základny. Pokud bude přát počasí, opečeme si něco dobrého na ohýnku.

Sraz: na vlakovém nádraží Radotín v 15:45 (vlak nám odjíždí v 16:02; 16:50 odjíždí autobus z Knížecí – sraz na Knížecí pouze po předchozí domluvě)

Finance: 250 Kč (včetně kapesného, dopravy, vstupného, ubytování a jídla)

S sebou: boty vhodné na výlety, oblečení do přírody (může být chladno, proto nezapomeňte na teplé kalhoty, čepici, svetr, nátělník apod.), oblečení na spaní, spacák, karimatku, polévkovou lžíci, hrneček, oblečení do chaty, ponožky (teplé a raději i dost náhradních – kdyby se promočily), spodní prádlo, hygienické potřeby, ručník, pláštěnku, lehkou bundu,  věci potřebné při schůzkách (KPZ, šátek, psací potřeby, uzlovačku, stezku). Toto vše zabaleno do velkého batohu, který děti odevzdají na srazu na vlakovém nádraží (batoh bude odvezen), hudební nástroj.

Malý batůžek na cestu s malou svačinkou a pitím do autobusu a na cestu k chatě (cca 5 km).

Před odjezdem mějte prosím připraveno k odevzdání: Kopii kartičky zdravotní pojišťovny, finance za výlet (250 Kč)

Prosím, nedávejte svému dítěti na výlet žádnou elektroniku. Fotoaparát si tam samozřejmě děti vzít mohou, ale neručíme za to, že se nepoškodí.

Návrat: na vlakové nádraží v Radotín v 18:01 hodin.

Svoji účast nahlaste nejpozději do pondělí 4. dubna 2011.

Na vaši účast se těší

Jíra a ostatní vedoucí a roveři :)

Kontakt:

Jiří Procházka – Jíra

mobil: 739 240 406                 email: porek10@volny.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souhlasím s tím, aby se moje dcera/syn …………………………………………datum narození……………………. účastnil(a) výpravy na Častoboř v době od 8.-10. dubna 2011.

Zdravotní problémy dítěte………………………………………………………………………

V Praze dne………………..                                                      Podpis…………………………

Kontaktní telefon: ……………………………………………….

Členské příspěvky 2011[8.11.2010 01:18]

Středisková rada stanovila na svém jednání 7. listopadu výši členských příspěvků pro rok 2011 pro děti, rovery a vedoucí na 600 Kč.

Jako poslední termín řádného zaplacení 20. ledna 2011.

 Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska, jelikož je můžeme použít na úhradu nákladů, které nelze z účelově vázaných dotací a grantů zaplatit. Výhody registrovaných členů jsou kromě jiného i snížení reálné ceny výletů a akcí na polovinu, některé jsou zcela zdarma.

 Z vybraných 600 Kč odvádíme cca 315 Kč výše na  okres a ústředí, z nich je hrazeno například pojištění dětí na akcích, atd. Zbylých 295 Kč zůstane středisku. V letošním roce je v účastnickém poplatku zahrnuta částka za skautské časopisy, které dětem budou chodit domů. Proto prosím při změně adresy v průběhu roku kontaktujte co nejdříve oddílové vedoucí, ať můžeme provést změnu v registru.

Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat – dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.

 Členské příspěvky prosím uhraďte do 20. ledna 2011:

-                     na účet střediska: 0126549349/0800 u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci RČ dítěte (bez lomítka –tj .prvních šest číslic) – při platbě za více dětí si jedno RČ vyberte.

-                     pro rychlejší identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte!!!

-                     v hotovosti vedoucím do klubovny jen výjimečně!

 Pro rodiče s více dětmi lze po domluvě provést platbu členských příspěvků v několika splátkách v průběhu roku nebo lze příspěvek ze sociálních důvodů snížit.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci,

za všechny vedoucí

 

Jiří Procházka

Vedoucí střediska

e-mail: porek10@volny.cz  

táborové fotky[29.9.2010 16:43]

Ve fotogalerii jsou k vidění další fotky z tábora.

Schůzky již začaly! Podrobnosti na stránkách jednotlivých oddílů.[2.9.2010 14:31]

Přijmeme nové členy do oddílů:

Světlušek (dívky 1.-5. třída) – schůzky pondělí 17:00 – 19:00

Skautek (dívky 6.-9. třída) – schůzky středa 16:15-18:15

Vlčat (chlapci 1.-5. třída) – schůzky čtvrtek 17:00 – 19:00

Skautů (chlapci 6.-9. třída) – schůzky úterý 17:00-19:00

Byla také obnovena rubrika Informace o oddílech a Kontakty!

INFO TÁBOR 2010[14.6.2010 23:09]

ODEVZDÁNÍ BATOŽIN A KUFRŮ v pátek 25. června 2010 od 16:00 do 20:00 hodin v klubovně

 

ODJEZD NA TÁBOR   ve čtvrtek 1. července 2010 vlakem z Radotína v 9:05 hodin (v 10:04 hodin z Hlavního nádraží rychlíkem č. R756)

SRAZ ÚČASTNÍKŮ v  8:30 hodin na vlakovém nádraží v Radotíně v kroji! – prosím přijďte včas, při odjezdu je nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti, léky, kartičku pojišťovny a očkovací průkaz!!!

 

S SEBOU DO VLAKU kroj (na sebe), svačinu, pití (děti budou mít teplou večeři), pohodlnou obuv (půjdeme cca 1,5 h do tábora), pláštěnku či nepromokavou bundu.

PŘÍJEZD Z TÁBORA středa 21. července 2010 v 16:26  hodin na vlakové nádraží do Radotína (v 15:50 na Smíchovské nádraží rychlíkem č. R 759)

ODEVZDEJTE PŘI ODJEZDU:zdravotnik_bezinfekcnost


CELÉ INFO KE STAŽENÍ:info_tabor_rodice_2010

KVĚTINOVÝ DEN [11.5.2010 07:30]

Tradiční dobročinná sbírka, kterou spolu s Ligou proti Rakovině pořádá také Junák se uskuteční ve středu 12. května t.r. Této sbírky se samozřejmě zúčastní také naše středisko. Během dopoledne budeme prodávat květinky v ulicích Prahy, odpoledne pak v Radotíně. Na každou vybírající skupinku bude dohlížet vedoucí.

Sraz : v 7:00 hodin na vlakovém nádraží v Radotíně

S sebou : jídlo a pití, SKAUTSKÝ KROJ – nezbytný, 2 x přestupní jízdenku na   MHD nebo tramvajenku, pláštěnku či deštník.

Návrat : ve 14:00 hodin do klubovny U Koruny

Případné další dotazy Vám ráda zodpovím :

Zuzka Červenková 773 659 202

Víkendová výprava do Krkonoš[20.4.2010 23:43]

Chata je umístěna v krásné oblasti nedaleko Pece pod Sněžkou. Je tam spousta tras na výlety, krásná místa na prozkoumání.

 Sraz: pátek 23.4.v 15:15,vlakem odjíždíme v 15:35  (je potřeba vybrat peníze a koupit hromadnou jízdenku)

 Návrat: neděle 25.4. v 18, 28 na vlakové nádraží v Radotíně

 Finance:           budeme vybírat 450Kč (v ceně je doprava, stravování, ubytování a je to docela daleko)

 S sebou:           spacák, pevné boty, teplé oblečení do přírody,( rukavice, šálu, čepici, je to na horách, mohlo by tam být chladněji),  věci na spaní, převlečení do chaty, ponožky, spodní prádlo, hygienické potřeby, ručník, pláštěnku nebo nepromokavou bundu, přezůvky!!!, šátek, svíčku, baterku, zápisník, psací potřeby, KPZ, zpěvníky, kartičku zdravotní pojišťovny, malý batůžek na výlety.

Karimatka není potřeba, jsou zde postele!!!

Nebrat žádnou elektroniku, krom foťáku!!!!!!!

 Doprava:          vlakem z Radotína, na Hlavním nádraží nastoupíme do vlaku a dojedeme do Trutnova. Tam na nás bude čekat autobus, který nás odveze pod chatu.

 S sebou do vlaku svačinu a pití.

 NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ

 Pavla Nováková                    kontakt: mobil 723 216 522(i během výpravy)
       (Pája)                                                        e-mail: pa.pajullla@seznam.cz

Letem skautským světem[20.4.2010 23:28]

akce ku příležitosti 20. narozenin obnovení skautského střediska v Radotíně

KDY: ve středu 5. května

KDE: sál kulturního střediska "U Koruny" v Praze - Radotíně

PROGRAM

14:00-18:00 výstava Letem skautským světem (expozice s historií i současností skautského střediska 5. květen Radotín)

18:30 - 20:00 - Zábavný večer s oslavou narozenin (posezení u táborového ohně, divadélka, zpívání, ochutnávka táborové kuchyně)

více viz. níže přiložený plakát. Srdečně zveme širokou  veřejnost!

plakat_5kveten

Přihláška TÁBOR 2010[22.3.2010 10:13]

prihlaska na tabor2010


LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR Hlaváčkův mlýn 2010


Termín konání tábora je: 1. - 21. července 2010


Společný letní tábor našeho střediska se bude konat tradičně na louce u Hlaváčkova mlýna v údolí Úterského potoka severozápadně od Plzně nedaleko Konstantinových lázní. Úterský potok je chráněn jako přírodní park, příroda je zde nedotčena a její krásy si můžeme vychutnávat plnými doušky celé tři týdny. V okolí je několik nádherných zřícenin (především Gutštejn).


Děti čeká pestrý program, napínavá celotáborová etapová hra, oddílový program, hry, soutěže, sportování, koupání a spoustu další legrace. Na táboře také zkoušíme svojí zručnost na lanových lávkách a prolézačkách, při vaření, prací se dřevem, stavění ohniště atd. Děti se dozví spoustu zajímavých informací a vyzkouší si nové věci na zájmových klubech jako sebeobrana, chemické pokusy, poznávání přírody, zdravověda, divadlo, hudebka a další. Nemůžeme opomenout ani večery strávené u táborových ohňů, zábavné večery v teepe či v indiánské sauně. To je jen malý výčet toho, co máme letos pro děti připravené.


Účastnický poplatek činí pro letošní rok 3.500,- Kč.


Poplatek za tábor prosíme uhraďte na účet střediska:


- 126549349/0800 (u České spořitelny, a.s., Praha – Radotín)


Variabilní symbol:


- rodné čísla dítěte bez lomítka (tj. prvních šest číslic), jinak nejsme schopni platbu identifikovat! Do vzkazu pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte.


PŘIHLÁŠKU NA TÁBOR PROSÍM ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO 30. DUBNA 2010 !


POPLATEK ZA TÁBOR PROSÍME UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 31. KVĚTNA 2010 !

"SKAUTSKÉ ŘÁDĚNÍ"[1.3.2010 09:53]

aneb ples k 20. výročí obnovení činnosti skautského střediska 5. květen Radotín s nádechem Afriky

20. března 2010 od 17 hodin v radotínské Sokolovně

Program:

17:00 – 19:00 Dětský ples

• hry, soutěže o drobné ceny a tancování trochu jinak a možná přijde i kouzelník

19:00 – 00:00

• zahrají kapely: Vivasong, 7 Zbytečných, Pararingapatam

• předtančení: Come and fly with me

• africký stánek: ochutnávka africké kávy a placek

• promítání fotek z činnosti střediska

• půlnoční překvapení

• originální tombola

Vstupné: 100 Kč Místenka: 10 Kč

Předprodej vstupenek v květinářstvích NOLINA – Vrážská, Nám. Osvoboditelů (u Alberta)

Výtěžek tomboly a plesu bude věnován na sbírku Postavme školu v Africe

Skautské řádění - plakátSkautské řádění - plakát

Členské příspěvky 2010 - uhraďte do 20. ledna[7.12.2009 00:47]

Středisková rada stanovila na svém jednání 6. prosince 2009 výši členských příspěvků pro rok 2010 pro děti, rovery a vedoucí na 600 Kč. Jako poslední termín k zaplacení 20. ledna 2010.

 Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska, jelikož je můžeme použít na úhradu nákladů, které nelze z účelově vázaných dotací a grantů zaplatit.

 Z vybraných 600 Kč odvádíme 315 Kč výše na  okres a ústředí, z nich je hrazeno například pojištění dětí na akcích, atd. Zbylých 295 Kč zůstane středisku. V letošním roce je v účastnickém poplatku navíc zahrnuta částka za skautské časopisy, které dětem budou chodit domů. Proto prosím při změně adresy v průběhu roku kontaktujte co nejdříve oddílové vedoucí, ať můžeme provést změnu v registru.

Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat – dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.

 Členské příspěvky prosím uhraďte do 20. ledna 2010:

-                     na účet střediska: 0126549349/0800 u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci RČ dítěte (bez lomítka –tj .prvních šest číslic) – při platbě za více dětí si jedno RČ vyberte.

-                     pro rychlejší identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte!!!

-                     v hotovosti vedoucím do klubovny jen výjimečně!

 Pro rodiče s více dětmi lze po domluvě provést platbu členských příspěvků v několika splátkách v průběhu roku nebo lze příspěvek ze sociálních důvodů snížit.

 

Termín tábora 2010

Tábor se bude konat v termínu od ČT 1.7.- ST 21.7. 2010.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci,

za všechny vedoucí

 Eva Procházková

Kontakt: 605 858 077                                              e-mail: eviktopik@volny.cz

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 4.12. 2009[15.11.2009 11:55]

Sraz bude ve tři hodiny v hasičárně dobrovolných hasičů …… Velká vrata na protějším konci našeho dvora U Koruny. Předpokládaný konec v 19 hodin. S sebou si přineste punčochu, nějaké cukroví (kdo už bude mít doma napečeno) a hudební nástroj.

Svou účast mi prosím nahlaste buď formou sms na číslo 774217698, nebo emailem na eva.pavlova@email.cz do soboty 28. listopadu, nebo svému vedoucímu do téhož data.

Na všechny se těší Pafča a ostatní vedoucí a roveři.

Formuláře potřebné na tábor[12.6.2009 22:54]

Pokud Vaše dítě nedostalo některý z těchto dokumentů, které se týkají tábora, můžete si je stáhnout zde:
Potvrzení o bezinfekčnosti (nutné odevzdat při odjezdu)
Papír pro zdravotníka (nutné odevzdat při odjezdu)
Seznam věcí, které si má Vaše dítě vzít na tábor
Obecné informace pro rodiče o táboře 20009

Členské příspěvky na rok 2009[20.1.2009 17:47]

Výše členských příspěvků pro rok 2009 byla stanovena na 600 Kč. Příspěvky plaťte nejpozději do 29. února.
Další informace naleznete v přiloženém dokumentu (pro otevření klikněte sem)
Členské příspěvky můžete platit na:
číslo účtu 0126549349/0800
var. sym. prvních šest číslic r.č.
zpráva pro příjemce - vaše přezdívka či jméno

Vítejte ![2.2.1971 00:48]

Vítejte na stránkách Junáckého střediska 5. květen Radotín. Jsme součástí Junáka - svazu skautů a skautek ČR (www.skaut.cz). Junák je největší výchovné hnutí v České republice, jehož cílem je všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.Naše středisko sídlí na Praze 16 v Radotíně, mámě dvě klubovny u Kulturního střediska „U Koruny“ (mapka). Děti se scházejí pravidelně jednou týdně na oddílových schůzkách. Během roku jezdíme na jednodenní či víkendové výpravy, v létě na třítýdenní tábor.

Pokračování »